КОМПЕНСАТОР ҚУРИЛМАЛАРИ

Компенсатор

РЕАКТИВ ҚУВВАТ КОМПЕНСАЦИЯСИ НИМА УЧУН КЕРАК.

Корхоналарда реактив қувват  компенсаторларини ўрнатиш электр энергия сарфини 30 % гача камайтириш билан бирга кабеллар қизишини ва трансформатор юкини камайтиради. Актив қувватни 11% гача тежайди. Эксплуатация муддатини 1.5-2 мартагача узайтиради.

Реактив қувват компенсаторларини деярли ҳар қандай корхоналарда қўллаш мумкин.

Йирик саноат корхоналари истеъмолчилари бўлган асинхрон двигателлари учун реактив қувватни камайтириш,  жуда катта энергия сарфини  камайтиришга олиб келади.  

Калькулятор

Название нагрузкиМощность, ВтКоличествоЧас/суткиТип нагрузкиВт*ч/месяц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Итого:

Заказ продукта